Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren mener at rumlefeltene er like gode sikringer mot tap av liv ved frontkollisjoner som midtrekkverk

Datert: 16.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Det finnes noe det er grunn til glede seg over i vårt samfunn. Blant annet viste statistikken i fjor at antallet drepte i norsk trafikk hadde falt til under 200, det var 170 mennesker som døde i trafikken, et betydelig lavere tall enn året før. Fra å være på toppen i år 2000 i trafikksikkerhet, falt Norge ned til femteplass i løpet det tiåret vi har lagt bak oss. Selv om vi hadde forbedring i fjor, viser de første tallene fra i år at antallet er stigende. Det er 54 personer som har mistet livet i trafikken i løpet av de fire første månedene, mot 51 personer i fjor. Av de 13 som på tragisk og brutalt vis døde i trafikken i april måned, ble seks drept i frontkollisjon.

Det er en ganske stor sammenheng mellom kvaliteten på veien og utgangen av en ulykke, altså om folk blir alvorlig skadet eller drept. Uhell kan skje, men når vi har dårlig sikrede veier, er konsekvensene av uhellene større enn de ellers ville ha vært. Derfor synes vi det var bra at regjeringen sa at den skulle bygge mer midtrekkverk i denne transportplanen, og de sa altså 750 km «midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar» i Nasjonal transportplan. Vi ønsker et høyere tempo. Det vi ikke var forberedt på, var det som har skjedd senere, nemlig at midtrekkverk nå er omdefinert til i hovedsak å bli rumlefelt. Slik utbyggingen har vært de siste årene under denne regjeringen, vil vi stå igjen med 195 km med midtrekkverk og 595 km med rumlefelt. Mener statsministeren at rumlefeltene er like gode sikringer mot tap av liv ved frontkollisjoner, som å bygge midtrekkverk?


Les hele debatten