Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om mangelen på ingeniører, og hva man vil gjøre for å snu den negative utviklingen vi har sett de sju årene den rød-grønne regjeringen har sittet

Datert: 23.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Forrige onsdag var vi så heldige å ha statsminister Stoltenberg i spørretimen. Han snakket om ansvarlighet og stø kurs i hvert eneste svar han avga i Stortinget.

Da den rød-grønne regjeringen tok over, manglet vi i Norge 4 000 ingeniører. Nå har jeg gått igjennom noen regionaviser de siste to dagene. I Stavanger Aftenblad, Fredriksstad Blad, Romerikes Blad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Trønder-Avisa og ikke minst i Haugesunds Avis skriver man om stor ingeniørmangel i disse regionene. På de sju årene den rød-grønne regjeringen har sittet, har den støe kursen når det gjelder ingeniører, gjort at man har gått fra en mangel på 4 000 ingeniører til 16 000 i dag. Dette er ikke ansvarlighet, det er gambling med norske arbeidsplasser, med verdiskaping og med velstanden vår i framtiden. Én av to selskaper som jobber med teknologi, baserer nå sin rekrutteringsstrategi på middelhavsøkonomier som er i krise. Det er mulig at det fungerer på kort sikt, men jeg tror vi alle håper på at disse økonomiene etter hvert vil snu, og da vil dette bli vanskeligere. Vi er avhengig av å løse dette i Norge.

Også oljenæringen sliter. Oljenæringen er i en posisjon hvor det skjer stadig mer. Men de har jo også en større betalingsvilje enn nettopp fastlandsindustrien, som den rød-grønne regjeringen ofte er opptatt av å snakke om, men som de tydeligvis ikke er opptatt av å gjøre så mye med.

Så da er spørsmålet: Hva vil den rød-grønne regjeringen nå gjøre for å snu denne negative utviklingen vi har sett de siste sju årene?


Les hele debatten