Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Om regjeringen er stolt av sin politikk overfor familiene som blir stående uten kontantstøtte eller kompensasjon for inntektsbortfallet fra 1. august, og ikke har barnehageplass

Datert: 23.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Et av kjennetegnene ved denne regjeringens barnepolitikk er at mange av beslutningene begrunnes med hensynet til arbeidslivet og hensynet til samfunnsøkonomi, og at ungenes hverdag skal tilpasses storsamfunnets økonomiske behov, enten det gjelder lover og regler for foreldrepermisjon, det gjelder oppholdstid eller det gjelder barnehage – ja, selv helsefaglige ammeråd skal tilpasses det formålet. Ett av flere eksempler er fjerning av kontantstøtten, som hadde som mål at flere foreldre skulle ut i jobb. Og foreldrenes vurdering av hvor tidlig ungene burde begynne i barnehage, skal overprøves.

Men da kontantstøtten var fjernet i budsjettet i fjor høst, var det slik at for 8 000 toåringer – og enda flere hvis en regner med dem som mottar gradert kontantstøtte – som det fikk virkning for, viste regjeringens egne tall at de aller fleste av disse ungene ikke kom til å komme i barnehage. Gjør de det, vil det vise seg at regjeringen har bommet kraftig på anslaget. Så man har beregnet altfor få barnehageplasser også til dem som ønsker det.

Det er tusenvis av familier som om to måneder mister 3 300 kr i måneden som de har fått vedtak fra Nav om at de skal få. De har ikke barnehageplass. Verken de som ikke ønsker det, eller de som ønsker det, kommer til å få en barnehageplass. Så resultatet er ganske enkelt: Fra 1. august – 3 300 kr mindre i måneden, siden regjeringen har valgt ikke å følge Fordelingsutvalgets råd om at man burde ha kompensert disse familiene for dette inntektsborfallet.

Spørsmålet til statsråden blir ganske enkelt: Er regjeringen stolt av sin politikk overfor familiene som blir stående i denne situasjonen fra 1. august?


Les hele debatten