Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til landbruksministeren

Datert: 23.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "For å få kontroll med scrapie-sykdommen, er det viktig at alle nye mistenkte tilfeller av sykdommen så raskt som mulig blir rapportert til veterinær og mottiltak iverksatt. I denne sammenheng er det nødvendig å ha sikkerhet for at skrapesykebesetninger ikke kommer økonomisk skadelidende ut.

Kan landbruksministeren forsikre om at disse hensyn er godt nok ivaretatt?"


Les hele debatten