Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt statsråden er kjent med at det amerikanske forsvaret allerede nå har bedt leverandøren av JSF om informasjon om neste generasjons jagerfly, og hvordan han vurderer dette opp mot Norges kjøp

Datert: 30.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg har et spørsmål til forsvarsminister Barth Eide.

For tiden behandler Stortinget Forsvarets langtidsprogram. Ryggraden i denne planen er kjøp av nye jagerfly, JSF. Behovet for nye jagerfly er så absolutt til stede, selv om våre F-16-fly har gjort en imponerende jobb, ikke minst under aksjonene i Libya. Nye jagerfly er svært kostbare. For Norges del er prisen beregnet til et sted mellom 60 og 70 mrd. kr. En utfordring ved kjøpet er at det ble stilt mange spørsmål rundt framdriften og kostnadene til utbygging av flyet. At en ny generasjon jagerfly vil være krevende å utvikle, er en kjensgjerning, samtidig som det er viktig at vi som kundenasjon kan forvente at flyene leveres til avtalt tid, med de bestilte kvalitetene, og at prisen blir som forutsatt.

Det som uroer meg, og flere med meg, er signaler om økte kostnader, vanskeligheter med ny teknologi, og om man fra leverandørens side vil være i stand til å overholde sine forpliktelser. At det amerikanske forsvaret også skal kjøpe fly fra samme leverandør, er et pluss i denne saken, fordi det vil være med og holde trykket mot produsenten oppe. Likevel er det slik at også amerikanske myndigheter er bekymret for framdriften, pris og kvalitet. Det har bl.a. kommet fram gjennom flere innspill fra Government Accountability Office, der de har påpekt nettopp dette. Også Stortinget har vært involvert i flere sammenhenger når det gjelder pris, ikke minst var dette et tema rett før jul, da statsråden og statssekretæren var involvert.

Det som jeg likevel ønsker å sette fokus på, er det faktum at US Navy allerede nå har bedt Boeing om informasjon om neste generasjons jagerfly, en såkalt sjette generasjon, mens JSF er omtalt som femte generasjon. Jeg regner med at forsvarsministeren er kjent med dette, og jeg er interessert i hva slags tanker han har. For fra mitt ståsted er det langt på vei alarmerende at US Navy, som skal ha JSF-flyet, ser seg nødt til å starte på neste trinn allerede nå. Et fly av denne typen har vanligvis en funksjonstid på ca. 40 år. Slik sett hadde det vært mer naturlig at prosessen startet ikke nå, men kanskje om ca. ti år. Men slik er det altså ikke. Jeg ber derfor statsråden redegjøre for om han er kjent med dette, og hvordan statsråden vurderer dette opp mot JSF.


Les hele debatten