Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

Om at menneskerettighetssituasjonen i Etiopia stadig forverres, og hvorfor bistanden økes når utenriksministeren sier at bistandsinnsatsen må kunne justeres i tilfelle utviklingen går i feil retning

Datert: 30.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I sin redegjørelse i går om Afghanistan, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre at norsk bistandsinnsats må kunne justeres i tilfelle utviklingen går i feil retning. Det er et synspunkt Høyre deler. Etiopia er et land hvor menneskerettighetssituasjonen stadig forverres, og det siste året har vært spesielt ille. Antiterrorlover brukes mot opposisjonelle, det siste tiåret har ingen land fengslet flere journalister enn Etiopia, det pågår et stort tvangsflyttingsprogram av 1,5 mill. mennesker, for å bruke noen eksempler.

Dette er godt dokumentert, både gjennom FNs menneskerettighetsråds rapporter om Etiopia som uttrykker en svært kritisk bekymring, og NORAD bekrefter også problemene.

Storbritannia har økt sin bistand til Etiopia – en politikk som Høyre har gitt klart uttrykk for at vi er dypt uenig i. Sverige og Finland har derimot stoppet det meste av sitt samarbeid med Etiopia på grunn av situasjonen. Sammen med Canada tar nå våre naboland en fullstendig gjennomgang av sin politikk når det gjelder Etiopia. USA uttrykker dyp bekymring for situasjonen i landet og gir – i motsetning til Norge – ingen direkte budsjettstøtte til Etiopia.

I denne situasjonen bestemte den norske regjeringen i mars å tredoble bistanden til Etiopia, fra 200 mill. kr til ca. 600 mill. kr i året. Det kommer til å gjøre Etiopia til en av våre aller største bistandsmottakere.

Spørsmålet er: Hvorfor økes bistanden med flere hundre mill. kr til et land hvor utviklingen åpenbart går i feil retning på flere områder, når utenriksministeren sier at bistanden skal kunne justeres og reduseres dersom utviklingen går i feil retning?


Les hele debatten