Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utviklingsministeren

Om hvordan statsråden vil forholde seg til den brede tilslutningen i Stortinget om at utdanningens andel av bistandsbudsjettet skal øke, med bakgrunn i at det er det motsatte som skjer

Datert: 30.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg har gleden av å stille et spørsmål til utviklingsministeren – så han kan komme opp igjen.

Landet har fått ny statsråd for utviklingspolitikken. Det er en statsråd med bred erfaring fra Stortinget. Han vil erfare at Kristelig Folkeparti er et parti som kan være både en krevende kritiker og en samspillpartner i det å styrke bistanden både kvalitativt og kvantitativt, så jeg inviterer til samarbeid om det på vegne av Kristelig Folkeparti.

Vi er opptatt av de grunnleggende elementene i utvikling, og et av grunnelementene er utdanning. Derfor er vi veldig glad for at gjennom forrige stortingsperiode og inn i denne stortingsperioden har vi her i Stortinget samlet bred tilslutning til å satse på utdanning som en del av bistanden, og satse mer på utdanning som en del av bistanden. Det gjør vi fordi utdanning er med på å løfte jenter ut av en marginalisert rolle i samfunnet. Utdanning er med på å bygge den økonomiske forutsetningen for vekst og utvikling i et land. Utdanning er også med på å spare liv, fordi det også bidrar til en bedre helsesituasjon og livskvalitet for befolkningen. Derfor er utdanning en helt sentral brikke i utvikling.

Nå har et enstemmig storting sagt at utdanningens andel av det Norge gjør innenfor bistandsbudsjettet, skal økes. Faktum er at det motsatte skjer. Hvordan vil statsråden forholde seg til det?


Les hele debatten