Muntlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om hvilke grep man kan ta for å gjøre raffineridriften på Mongstad mer lønnsom, og hva som er planen for teknologisenteret og CO¨2-renseanlegget dersom det blir stående uten eksosgass fra raffineriet

Datert: 30.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. 7. mai i år var både statsråden og undertegnede til stede på den offisielle åpningen av teknologisenteret på Mongstad. For øvrig var det statsminister Jens Stoltenberg som foretok den offisielle åpningen. Dette senteret betegnes som en milepæl i arbeidet med å kvalifisere teknologier for CO2-rensing. Vi vet at teknologiutvikling kommer til å være blant de viktigste, kanskje den viktigste enkeltfaktoren for å møte utfordringer knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser globalt. Teknologisenteret på Mongstad virker imponerende, både i utforming og i teknologiske finesser. Etter en kostnad på rundt 6 mrd. kr, er det kanskje naturlig at anlegget vekker oppsikt innen ulike fagmiljøer, noe også den internasjonale representasjonen på åpningen viste. Det er imidlertid en noe spesiell utfordring som møter regjeringen i forhold til framtidig drift av selve raffineriet på Mongstad. Raffineriene i Europa har hatt magre år, og konkurransesituasjonen er krevende. Raffineriet på Mongstad, som er eid av Statoil, har hatt røde tall på driften over lang tid. I følge Statoilsjef Helge Lund sine uttalelser til Teknisk Ukeblad 10. mai 2012 kan han ikke garantere at Mongstadraffineriet vil levere eksosgass til CO2-testanlegget. Uten raffineriet blir det heller ikke lønnsomt å drive energiverket på Mongstad videre, siden det er avhengig av å leve varene til raffineriet. Dette innebærer at teknologisenteret Mongstad, CO2-renseanlegget, kan bli stående uten CO2.

Mitt spørsmål til statsråden blir da følgende: Hva tenker statsråden om denne situasjonen som er oppstått? Vil han foreta grep som kan gjøre raffineridriften mer lønnsom? Har statsråden en plan B for teknologisenteret dersom det blir stående uten CO2, og hva er i så fall plan B?


Les hele debatten