Muntlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med resultatene av pengebruken på bistand og utviklingshjelp, eller om tiden er moden for å gjøre u-hjelpen mer effektiv og målrettet

Datert: 30.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Også dette er et spørsmål til bistandsministeren, som har vært i stillingen i litt over to måneder, siden 23. mars. Siden da har det vært nokså stille fra regjeringshold når det gjelder bistand og utviklingshjelp.

Fra 1962 og til nå har Norge gitt 516 mrd. 2011-kroner i uhjelp. Det er litt over 100 000 kr per innbygger i Norge. Jeg forlanger ikke at vår nye bistandsminister skal gå god for hele denne pengebruken – i hvert fall ikke ennå. Men i 32 av de 50 årene som har gått, har Norge hatt regjering som nå – hvor SV er med – eller regjering hvor SV har vært parlamentarisk grunnlag for arbeiderpartiregjering.

Så blir spørsmålet mitt: Når vi ser på bruken av 516 mrd. kr og resultatene, er statsråden fornøyd med resultatene av bruken av 516 mrd. kr? Eller mener statsråden, slik vi gjør i Fremskrittspartiet, at tiden er moden for å gjøre uhjelpen mer effektiv og målrettet?


Les hele debatten