Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til planleggings- og samordningsministeren

Datert: 21.01.1997

Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 29.01.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "En viktig hensikt med forvaltningsloven er å bidra til "god forvaltningsskikk", noe som ikke minst dreier seg om å besvare henvendelser (jf. lovens § 11). Desverre viser det seg at aktuelle forvaltningsorganer, inkludert departementer, ofte negliserer sin informasjonsplikt og lar henvendelser ligge ubesvart. Det er ikke akseptabelt dersom forvaltningen legger seg til en "skikk" som ikke engang er i nærheten av "vanlig folkeskikk"!

Vil statsråden bidra til å bringe forvaltningsskikken i tråd med loven?"


Les hele debatten