Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 02.10.2012
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Bussjåfører kan etter gjeldende forskrifter straffeforfølges og få to prikker i førerkortet dersom passasjerer under 15 år ikke bruker bilbelte. Forskrift om personlig verneutstyr spesifiserer hvordan passasjerene skal få informasjon om plikten til å bruke bilbelte.

Er det riktig at en bussjåfør i verste fall skal straffeforfølges for trafikkdrap og fratas levebrødet dersom sjåføren har gjort alt han kan for å informere passasjerene, når vi vet hvor liten kontroll han i praksis har over hva unge passasjerer foretar seg?


Les hele debatten