Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til miljøvernministeren

Om statsråden kan bekrefte at regjeringen vil fremme en sak for å overføre større myndighet i spørsmål om motorisert ferdsel i utmark til kommunene

Datert: 03.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I mars 2012 debatterte Stortinget et forslag fra Høyre om større kommunal myndighet i saker som angår motorferdsel i utmark. En samlet opposisjon, samt Arbeiderpartiet og Senterpartiet, var i debatten tydelige på at en slik endring er riktig og nødvendig. Statsrådens regjeringspartnere var tydelige på at dette ville bli fulgt opp i inneværende stortingsperiode.

Hvor står denne saken i dag, og kan statsråden bekrefte at regjeringen vil fremme en sak for å overføre større myndighet i spørsmål om motorisert ferdsel i utmark til kommunene?


Les hele debatten