Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om at lite har skjedd siden Stortinget vedtok en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet, og når man kan forvente at endringene iverksettes

Datert: 04.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): På bakgrunn av familie- og kulturkomiteens innstilling vedtok Stortinget i mai 2011 enstemmig undertegnedes forslag om en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet. Siden har lite skjedd til tross for spørsmål til statsråden 30. november 2011. Da ble det varslet at det ble jobbet godt i departementet.

Når fremmer regjeringen forslag om endringer i barneloven slik Stortinget har vedtatt, og når regner statsråden med at endringene kan iverksettes?


Les hele debatten