Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden ser at det er andre virkemidler enn tollvern som skal til for at færre gårdsbruk legges ned

Datert: 04.10.2012
Fremsatt av: Lars Joakim Hanssen (FrP)
Besvart: 10.10.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): De siste 10 årene har vi sett en betydelig nedgang i antall gårdsbruk. Bare i Hedmark har det blitt mørkt i mer enn 2 000 gårdsbruk siden årtusenskiftet. Dette skjer til tross for at et betydelig tollvern skal beskytte næringen.

Ser statsråden at det er andre virkemidler som skal til for at færre gårdsbruk legges ned?


Les hele debatten