Spørretimespørsmål fra Camilla Storøy Hermansen (KrF) til samferdselsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å få meir gods over frå veg til sjø, og kva vert gjort for å betre kvaliteten på vegnettet i Møre og Romsdal

Datert: 04.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Camilla Storøy Hermansen (KrF)

Spørsmål

Camilla Storøy Hermansen (KrF): Møre og Romsdal har eit aktivt næringsliv og fylket har betydeleg eksport av varer til Europa. Effektive transportløysingar er svært viktig for verdiskapinga i fylket. Dessverre vert gods i for stor grad transportert på eit overbelasta og nedslite vegnett.

Kva vil statsråden gjere for å få meir gods over frå veg til sjø, og kva vert gjort for å betre kvaliteten på vegnettet i Møre og Romsdal?


Les hele debatten