Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvorvidt norske pensjonister som har flyttet til Sverige etter at den nordiske skatteavtalen trådte i kraft er blitt dobbeltbeskattet, og om statsråden i så fall vil sørge for en løsning i samarbeid med svenske myndigheter

Datert: 09.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Jeg har fått opplyst fra norske pensjonister som har flyttet til Sverige etter at den nordiske skatteavtalen trådte i kraft, at de må betale skatt både til Norge og til Sverige.

Er statsråden enig i at det er noen pensjonister som er blitt dobbeltbeskattet, og vil han i så fall sørge for en løsning i samarbeid med svenske myndigheter som løser problemet og som fjerner denne form for grensehindring mellom Norge og Sverige?


Les hele debatten