Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til forsvarsministeren

Om forsvarsministeren kan skape ro og tilbakevise en nedleggelse eller flytting av Marinejegerkommandoen fra Vestlandet/Nord-Norge

Datert: 08.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I en mulighetsstudie oversendt Forsvarsdepartementet blir sammenslåing av Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena og Marinejegerkommandoen (MJK) på Haakonsvern drøftet. Det synes åpenbart at Marinejegerkommandoen sine lange tradisjoner, nærhet og kompetanse på operasjoner i vårt sjøterritorium taler for en opprettholdelse og styrking av Marinejegerkommandoen sin rolle når det gjelder maritim terrorberedskap. Det reises likevel spørsmål om dette, og derfor er det viktig at forsvarsministeren skaper ro og klart tilbakeviser en nedleggelse eller flytting av Marinejegerkommandoen fra Vestlandet/Nord-Norge.

Er statsråden enig i dette?


Les hele debatten