Muntlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om statsråden kan garantere for at norsk fiskeindustri ikke blir skadelidende hvis EU iverksetter straffetoll på sjømat på grunn av at regjeringen nå vil øke tollsatsene på ost og kjøtt betydelig

Datert: 10.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Regjeringen har i årets statsbudsjett lagt fram et forslag om å øke tollsatsene på ost og kjøtt betydelig. Man øker bl.a. ostetollen til 277 pst., man øker lammekjøttet til 429 pst. og man øker biffen til 344 pst. Dette er en politikk Fremskrittspartiet er sterkt imot, og som vi ønsker å endre. Det medfører ikke bare at forbrukerne får mye dyrere mat ute og dårligere utvalg, det medfører faktisk at – vi har sett at vi har fått store reaksjoner fra de europeiske landene, som går ut og sier at man vurderer straffetoll og straffereaksjoner og sanksjoner mot norsk eksport på grunn av politikken som blir ført.

Fiskeripolitikken er, som ministeren vet, utrolig viktig for nasjonen Norge. Vi eksporterer i dag 38 millioner måltider med fiskemat ut av landet hver dag – en industri som faktisk omsetter for 53 mrd. kr hvert år. Det er veldig stort, og det er faktisk den andre største eksporten vi driver utenom oljevirksomheten. Og EU er også faktisk det største og viktigste markedet for oss, noe som gjør at disse truslene om sanksjoner er farlige for nasjonen og bl.a. for fiskerne i distriktene og alt.

Så mitt spørsmål til statsråden er ganske enkelt: Kan statsråden garantere for at norsk fiskeindustri ikke blir skadelidende hvis EU iverksetter økt importtoll på sjømat på grunn av at regjeringen nå vil innføre – at man ikke lar bøndenes økninger av toll gå utover fiskeindustrien? Hva gjør statsråden?


Les hele debatten