Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvilke signaler ostetollen sender til våre handelspartnere i Europa, og hvorvidt statsråden mener fiskerinæringens bekymringer er grunnløse

Datert: 10.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Jeg vil gjerne fortsette å spørre statsråd Berg-Hansen om tollsaken. Hun unnlater å svare representanten Jan Tore Sanner på om hun egentlig er bekymret, sammen med fiskerinæringen.

Da Berg-Hansen var styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) for ikke så mange år siden, mente hun at beskyttelsestiltak mot laks var ren proteksjonisme. Det som er det store ved denne saken, er ikke størrelsen på ostetollen og hvordan den virker, men signalene som sendes til våre handelspartnere ute i Europa. Det er derfor det kommer reaksjoner, det er derfor fiskerinæringen er bekymret, og det er derfor Reidar Nilsen uttaler seg så sterkt som han gjør. Han er bekymret på vegne av en fiskerinæring som – ganske riktig, som statsråden sa i sitt siste svar – har lykkes bra og som er offensive og alt dette, det er lett å slutte seg til. Men spørsmålet her i dag og i denne saken, er om statsråden deler bekymringen som – jeg får si – hennes egen næring nå har. Den har vært avvist av landbruksministeren, og regjeringen, for så vidt, som grunnløse bekymringer, og at det nærmest er noe som fiskerinæringen – og Høyre, har det vært sagt – drar opp som skremmebilder. Men for en næring som må være opptatt av sin egen virksomhet, som må prøve å se inn i fremtiden, er dette en helt berettiget bekymring.

Spørsmålet mitt er, i første omgang: Hva sier statsråd Berg-Hansen til fiskerinæringen, som kommer med disse bekymringene til henne? Svarer også hun at de er grunnløse?


Les hele debatten