Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det bør være slik at det er geografi som skal avgjøre hvem som får etter- og videreutdanning, med bakgrunn i at mange distriktskommuner sliter med å få tak i gode og kvalifiserte lærere

Datert: 10.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Jeg kommer til å snakke om humankapitalen og ikke om fisk eller toll, så jeg ønsker at kunnskapsministeren skal besvare mitt spørsmål.

Læreren er vår viktigste ressurs. Jeg tror vi alle husker de gode – og kanskje dessverre også de dårlige – lærerne best når vi tenker tilbake på vår egen skolegang. Kvaliteten i skolen tror jeg avhenger av hvilken kvalitet vi har på lærerne. Jeg tror alle her i denne salen vil si at våre barn fortjener den beste skolen med verdens beste lærere, og da er det selvsagt for oss i Kristelig Folkeparti at det skal gjelde for hele landet. Det å få en mulighet til å tilegne seg oppdatert kunnskap gjennom gode og ambisiøse etter- og videreutdanningsordninger må være tilgjengelig for lærere over hele landet.

I en oppsummering fra Utdanningsdirektoratet av fylkesmennenes rapporter om arbeidet med etter- og videreutdanning i 2012, så går det fram at det i stor grad er geografi som avgjør hvem som får etter- og videreutdanning. «Geografi utgjør en begrensning som påvirker skoleeiernes oppslutning om videreutdanning», heter det i rapporten. De knytter det til reisetid og reisekostnader – at dette utgjør en så stor del av kostnadene at man ikke får brukt det. De sier videre at det «søkes om to-tre ganger mer penger enn det som er tilgjengelig». Samtidig vet vi at det er mange distriktskommuner, som kanskje er dem som sliter mest med å få tak i gode og kvalifiserte lærere. De fleste fylkesmennene viser også til at «skoleeierne er bekymret for at midler til gjennomføring av ‘etterutdanning på prioriterte områder’ er redusert fra 2011 til 2012».

For Kristelig Folkeparti er skolen samfunnets viktigste fellesarena, og da må en få de samme mulighetene i hele landet. Så spørsmålet mitt er: Skal det virkelig være slik at det er geografi som avgjør hvem av våre elever som får de beste lærerne?


Les hele debatten