Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om at regjeringen presenterer nok et svakt budsjett for høyere utdanning og forskning, og hvordan det kan ha seg sånn at statsråden ser noe annet i statsbudsjettet enn alle parter i sektoren

Datert: 10.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Da skal jeg vri det over på forsknings- og høyere utdanningsministeren, som står her, som mener at det er så veldig mange som søker lærerskolen, mens man vet at de aller fleste, eller veldig mange, slutter.

Derfor står det mange ledige plasser, og studiet er blant dem der flest slutter.

Men det jeg skulle si, er at nå mener statsråden at det er sånn at de som leser budsjettet, bare er i dårlig humør. Men nå skal jeg sitere noen av de mest kompetente hodene i Norge som har lest det samme budsjettet.

Forskerforbundet sier at regjeringen presenterer nok et svakt budsjett for høyere utdanning og forskning. Regjeringen bryter løfter om å styrke forskningsinnsatsen.

Universitets- og høgskolerådet sier at statsbudsjettet verken på kort eller lang sikt gir økt strategisk handlingsrom eller vesentlige bidrag til å styrke UH-sektorens sentrale rolle i utviklingen av Kunnskaps-Norge.

Ole Petter Ottersen, som er rektor ved Universitet i Oslo, sier at hovedbildet er at dette ikke er ambisiøst nok i en tid der Norge som forskningsnasjon må løpe fortere. Forskningsinnsatsen har uteblitt. Det er dommen som blir stående over denne regjeringen.

Eller la oss ta studentene, som føler seg sveket fordi regjeringen ikke satser på heltidsstudenten, og heller ikke har oppfylt Soria Mora II, som sa at man skulle bedre studiefinansieringa for studenter med barn.

Eller ta NTNU-rektoren som sier at regjeringa trikser med tall – gir med den ene handa, men tar fra basisbevilgningene med den andre.

I sum er dette en slakt av regjeringens budsjett på dette området som jeg er helt enig i.

Da lurer jeg på: Er dette bare fordi man var i dårlig humør da man leste dokumentet, eller hvordan i all verden har det seg sånn at statsråden ser noe annet i statsbudsjettet enn alle parter her i sektoren, om det er forskere, rektorer eller studenter? Dette skulle være en ganske kompetent gjeng til å lese statsbudsjettet.


Les hele debatten