Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke prinsipper statsråden legger til grunn for likebehandling når musikklinjen på Kongshaug videregående skole på kort varsel fratas sin finansiering til individuell instrumentopplæring

Datert: 11.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Regjeringen har varslet at tilskuddet for å dekke merkostnadene til individuell instrumentopplæring ved musikklinjen på Kongshaug Videregående skole vil bli kuttet på grunn av hensynet til likebehandling. Utdanning i Norge støttes med forskjellige tilskuddssatser og stimuleringsmidler.

Hvilke prinsipper legger statsråden til grunn for likebehandling når denne undervisningen nå på kort varsel fratas sin finansiering, og hvilket innhold mener statsråden slik undervisning skal ha i fortsettelsen?


Les hele debatten