Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kulturministeren

Om å rette opp i den urimelige forskjellsbehandlingen av Den norske kirke og andre trossamfunn, med bakgrunn i at endringer i beregningsgrunnlaget har gitt utilsiktede konsekvenser i form av kutt i tilskuddene

Datert: 17.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Endring i telling av medlemmer i Den norske kirke, og dermed endret beregningsgrunnlag for tilskudd til andre trossamfunn, har gjort at de andre trossamfunnene har fått varsel om reduksjon i sine tilskudd for 2013. Samtidig har Den norske kirke fått økning i sine tilskudd. Kuttene til andre trossamfunn er ikke omtalt i noen saksdokumenter, og det er rimelig å anta at konsekvensen var utilsiktet.

Hvordan vil statsråden nå rette opp i denne urimelige forskjellsbehandlingen?


Les hele debatten