Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kulturministeren

Om å bidra til å sikre økonomisk forutsigbarhet for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Datert: 17.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Mange tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er i sterk vekst. Tros- og livssynssamfunn har en viktig rolle som integreringsarena i det norske samfunnet. For å kunne utføre denne viktige samfunnsoppgaven er de avhengig av forutsigbare økonomiske rammer. Uforutsette økonomiske kutt vil kunne gjøre det vanskeligere å betjene medlemmene på en god måte.

Hvordan vil statsråden bidra til å sikre økonomisk forutsigbarhet for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke?


Les hele debatten