Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden ser behov for endringer slik at politiet kan styrkes, med bakgrunn i manglende bistand fra politiet i Salten ved svært mange hendelser

Datert: 30.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Sist helg var det svært mange hendelser som politiet i Salten ikke responderte på. At folk skal oppleve utrygghet og manglende bistand fra politiet er et sykdomstegn. Det bør fokuseres mer på hva som aksepteres og hva som ikke skal aksepteres.

Er statsråden fornøyd med innsatsen politiet i Salten gjorde sist helg, eller ser statsråden behov for endringer slik at politiet kan styrkes?


Les hele debatten