Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilket faglig belegg regjeringen har for å kutte budsjettposten for behandlingsreiser til utlandet med 25 pst. for 2013

Datert: 30.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvilket faglig belegg har regjeringen for å kutte budsjettposten for behandlingsreiser til utlandet med 25 pst. for 2013, når vi vet at kun 20 pst. av revmatikerne kan nyttiggjøre seg av biologiske medisiner, at det for polio ikke har kommet nye medisiner som kan erstatte effekten av et behandlingsopplegg i utlandet, og at barn og unge med atopisk eksem, astma og/eller andre lungesykdommer ikke har andre alternativer med like god og ufarlig langtidseffekt, noe som rammer dem ekstra sterkt?


Les hele debatten