Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorvidt statsråden er bekvem med egen arbeidsgiverpolitikk og dagens presteressurser, med bakgrunn i kutt i antall gudstjenester og andre kirkelige handlinger

Datert: 30.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Flere bispedømmer melder om manglende presteressurser. Dette gir kutt i antall gudstjenester og andre kirkelige handlinger, mot menighetens ønsker. Enkelte steder i landet flyttes prester fra distriktet til sentrale strøk. Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført en undersøkelse på arbeidsmiljøet i kirken. Det kom frem at én av fem prester er utbrent. Knapphet på prester gjør at det blir et stort arbeidspress på den enkelte.

Er statsråden bekvem med egen arbeidsgiverpolitikk og med dagens presteressurser?


Les hele debatten