Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om å bidra til at Telemark politidistrikt kan benytte sin egenutviklede modell for bedre beredskap ved kriser inntil andre nasjonale løsninger kommer

Datert: 31.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Telemark politidistrikt har utviklet en egen modell for bedre UEH-beredskap ved kriser og i skarpe situasjoner. Til tross for at prislappen kun er 2,5 mill. kroner har Telemark fått nei fra Politidirektoratet. Det er fortsatt lenge til eventuelle forbedringer i beredskapen blir implementert hvis man skal vente på resultatreformen og den andre meldingen etter 22. juli.

Vil statsråden foreta seg noe for å bidra til at slike gode og billige løsninger som i Telemark lar seg implementere inntil andre nasjonale løsninger kommer?


Les hele debatten