Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Datert: 01.11.2012
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Tidligere sentralbanksjef Gjedrem benyttet mange anledninger til å peke på økt boligskatt som et virkemiddel for å få ned boligprisene. Denne uken har samfunnsøkonomer hevdet at redusert formuesskatt generelt vil virke dempende på boligprisene. Økt boligskatt og redusert formuesskatt synes å kunne få samme effekt, skal en tro disse økonomene. Alle peker imidlertid på at skatt påvirker investeringsbeslutningene.

Mener statsråden at folks investeringer påvirkes av formuesskatten og ser han noen betenkeligheter i det?


Les hele debatten