Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor ikke regjeringen er mer opptatt av å hjelpe dem som vil dyrke mer jord, ved blant annet å forenkle regelverket

Datert: 25.10.2012
Besvart: 14.11.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det snakkes relativt mye om nedbygging/omdisponering av matjord, men svært lite om nydyrking.

Hvorfor er ikke regjeringen mer opptatt av å hjelpe dem som vil dyrke mer jord ved blant annet å forenkle regelverket for dette?


Les hele debatten