Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt statsråden ble informert om Islam Nets kritikkverdige verdisyn og kvinneforakt før beslutningen om å gi økonomisk støtte ble fattet

Datert: 07.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I et skriftlig svar til representanten Ørsal Johansen fremholder inkluderingsministeren at salafistbevegelsen Islam Net likevel ikke vil motta penger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dette fordi bevegelsen ikke aksepterer betingelsene for å motta slik støtte.

Kjenner statsråden til hva salafistbevegelsen står for, og ble hun informert om Islam Nets kritikkverdige verdisyn og kvinneforakt før beslutningen om å gi økonomisk støtte ble fattet?


Les hele debatten