Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljøvernministeren

Om hva norske myndigheter vil gjøre for å hindre en opptrapping av aktiviteten ved Sellafield, og hva en eventuell overføring av radioaktivt avfall fra Skottland vil bety for spredningsfaren for norske områder

Datert: 07.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Mange i Norge er opptatt av utviklingen ved reprosesseringsanlegget ved Sellafield og farepotensialet dette anlegget utgjør når det gjelder radioaktive utslipp til norske sjø- og landområder. For tiden pågår forhandlinger om en eventuell overføring av høyradioaktivt avfall fra Dounreay i Skottland til Sellafield.

Hva vil norske myndigheter gjøre for å hindre en opptrapping av aktiviteten ved Sellafield, og hva vil en eventuell overføring av radioaktivt avfall fra Skottland bety for spredningsfaren for norske områder?


Les hele debatten