Spørretimespørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Om at en familie ikke får lov til å bygge opp huset sitt igjen etter brann fordi bolig lå for nær riksvei etter dagens byggegrense, og hvorvidt statsråden vil åpne for å gi erstatning ved denne typen rådighetsinnskrenkninger

Datert: 08.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): En familie som hadde bolig 20 meter fra riksvei 3 fikk ikke lov til å bygge huset sitt opp igjen etter at det ble totalskadet i brann fordi dagens byggegrense er 50 meter fra riksvei. Statens vegvesen skriver i et brev til familien at de ikke har noen lovhjemmel som åpner for at de kan gi erstatning til familien for rådighetsinnskrenkningen, slik Vegvesenet kunne ha gjort ved ekspropriasjon.

Vil statsråden ta initiativ til en lovendring som åpner for å gi erstatning ved denne typen rådighetsinnskrenkninger?


Les hele debatten