Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvilken frist statsråden har gitt Avinor for å rydde opp i flygelederfraværet på Gardermoen, som påfører flyselskap og reisende store kostnader

Datert: 08.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I uke 45 ble flytrafikken på Gardermoen igjen forsinket pga. flygeledersituasjonen. Denne gang var det flygeleders fravær pga. sykt barn som ga fravær av avtalt trafikkontroll og store forsinkelser for tusenvis av passasjerer. Dette er ikke første gang mangel på flygeledere gir store forsinkelser. Det er uakseptabelt av et statlig monopolselskap som Avinor, og det påfører flyselskap og reisende store kostnader.

Hvilken frist har statsråden, som generalforsamling i Avinor, gitt selskapet for å rydde opp?


Les hele debatten