Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva som kan gjøres for å bidra til å redusere kostnadene for skognæringen, med bakgrunn i at næringen ønsker en bedre veistandard slik at man kan transportere større mengde tømmer pr. vogntog

Datert: 08.11.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 14.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): For å få en bedre økonomi innenfor skognæringen, ønsker næringen bl.a. en bedre veistandard slik at man kan transportere større mengde tømmer pr. vogntog.

Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å redusere kostnadene for skognæringen og dermed øke konkurranseevnen overfor våre naboland?


Les hele debatten