Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om hvorfor Jernbaneverket har kuttet betydelig i vedlikeholdsmidlene for 2012 og 2013, til tross for at regjeringen har lovet tidenes jernbaneløft

Datert: 13.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Regjeringen har lovet tidenes jernbaneløft. Samtidig ser vi at fagarbeidere i Baneservice må sies opp på grunn av kutt i vedlikeholdsmidlene, og private aktører melder at de må avvikle om det ikke snart blir flere oppdrag å konkurrere om. For eksempel sies det i VG 13. november 2012 at det i hele 2013 ikke skal drives pukkrensing. Mangel på vedlikehold er dårlig drift. Flere forsinkelser kan bli resultatet.

Hvorfor har Jernbaneverket kuttet så betydelig i midler til vedlikehold for 2012 og 2013, og er dette noe statsråden aksepterer?


Les hele debatten