Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til arbeidsministeren

Om at permitterte medarbeidere i bedriften Covent AS har fått avslag på dagpenger fra Nav med begrunnelsen at markedsmessige svingninger er å betrakte som ordinær forretningsrisiko, og hvorvidt denne typen håndtering er hensiktsmessig for norsk næringsliv og arbeidsliv

Datert: 13.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Bedriften Covent AS i Bjerkreim i Rogaland har merket effekter av finanskrisen i Europa og har som følge av svikt i markedet permittert ni medarbeidere. Disse har imidlertid fått avslag på dagpenger fra Nav med begrunnelsen at markedsmessige svingninger er å betrakte som ordinær forretningsrisiko. Bedriften har klaget på vedtaket, men klagen er avslått.

Mener statsråden at denne type håndtering av permitterte medarbeidere er hensiktsmessig for norsk næringsliv og norsk arbeidsliv?


Les hele debatten