Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til forsvarsministeren

Om at det er oppstått uenighet mellom Avinor og Forsvaret om overtakelse av arealer i forbindelse med utvidelse av Flesland flyplass, og om statsråden vil ta initiativ til å få løst saken

Datert: 15.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Avinor planlegger en helt nødvendig utvidelse av Flesland flyplass. Flyplassen har langt større trafikk enn den er dimensjonert for, og det haster med en fremtidsrettet utbygging. Som et ledd i fornyelsen ønsker man å overta arealer fra Forsvaret som ikke anvendes av disse lenger. Det er oppstått sterk uenighet om betingelsene for overtakelsen, og saken har stått helt stille i 9 måneder.

Vil statsråden ta et initiativ for å få løst denne saken?


Les hele debatten