Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om praksisendring vedrørende utsettelse av pappapermisjon, og om statsråden vil legge til rette for at endringen også blir gjeldende for de som har fått et nytt barn før praksisendringen trådte i kraft

Datert: 20.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjennomførte en praksisendring våren 2012 vedrørende utsettelse av pappapermisjon. Men fortsatt er det slik at en gruppe fedre taper på alle fronter. Det gjelder de som har fått et nytt barn før praksisendringen trådte i kraft.

Vil statsråden legge til rette for at praksisendringen med tilbakevirkende kraft også blir gjeldende for de som fikk nytt barn før de rakk å ta ut pappapermisjon for det forrige barnet?


Les hele debatten