Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om en lang rekke eksempler som viser at man må være ressurssterk for å takle å bli syk i Helse-Norge fordi systemet er innfløkt og det er vanskelig å holde oversikten, og om statsministeren synes dette er en riktig måte å behandle syke mennesker på

Datert: 21.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I helgen kunne vi lese den meget sterke historien om sterkt brannskadde Even og hans familie.

Det er klart at vi i tillegg også så det urimelige utslaget av formueskatt, som rammer denne familien, og jeg vil gjerne be statsministeren om å bekrefte det finansministeren har sagt, nemlig at man vil rydde opp i det.

Så vil jeg gjerne tillate meg å lese noe av det familien selv sa til VG i helgen:

«Mamma Karina er ufør, men har fulltidsjobb med å holde orden på papirmølla rundt sønnen.

Familien har mange ekstrautgifter, både til medisiner og reiser. De må hele tiden holde refusjonsfrister, for ikke å bli hengende etter økonomisk. Foreldrene må forholde seg til flere offentlige instanser, NAV, HELFO, Pasientreiser og Helse Nord.

Systemet er innfløkt, det er vanskelig å holde oversikten.

- Ofte får vi ikke svar på det vi spør om, men blir bare sendt videre i systemet. Du kan ringe en hel uke bare for å få tak i rett person. For å sette oss inn i regelverket, og for å få vite hva vi egentlig har krav på, må vi som regel lete på Internett selv,…( …) Men nå har vi heldigvis fått innvilget hjelp også til den administrative delen, sier mamma.»

Det er klart at for denne familien, så er det flott at de har fått den hjelpen. Men det er ganske utrolig at det skal være nødvendig å få administrativ hjelp fra det offentlige for å kunne møte det offentliges byråkrati. Det er stadig flere eksempler i det offentlige rom som tyder på at du skal være svært ressurssterk og egentlig ganske frisk, for å være syk i Norge. Og det er en lang rekke eksempler på det fra mediene. Det er oppslag om at vi har fått flere helsebyråkrater etter sykehusreformen, en doktorgradsstudent som sier at man må være frisk for å takle å bli syk i Helse-Norge, det er oppslag om brudd på ventelistene – ikke minst om Filip som kjempet mot Nav i fem år.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Synes han at dette er en riktig måte å behandle syke mennesker i Norge på?


Les hele debatten