Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hva statsministeren har tenkt å gjøre for å løfte matematikkunnskapene i Norge, med henvisning til bl.a. høy strykprosent på enkelte lærerutdanninger

Datert: 21.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Etter syv år med rød-grønt styre, avviklet kunnskapsministeren på mandag et krisemøte med landets lærerutdanningsinstitusjoner. Bakgrunnen var den svært høye strykprosenten på matematikkeksamen på enkelte lærerutdanninger denne våren. Rundt 50 pst. stryk gir faktisk grunnlag for å si at det er matematikkrise i Norge. Men det er en varslet krise, trenden har vært der lenge. Norsk matematikkråd har en såkalt forkunnskapstest som de har holdt på med i en årrekke, den viser at andelen studenter som besvarer den enkle prosentregningsoppgaven, har falt fra 84 pst. som skjønte den i 1984, til 40 pst. i 2011.

Dette gir stort grunnlag for uro, for det er slik at matematikk er grunnleggende viktig. Det er viktig for ingeniørene som skal beregne en bro og sikre at veibyggingen blir god, det er utrolig viktig for sykepleieren som skal dosere ut medisin – der ser vi også høye stryktall på medikamentberegning – og det er utrolig viktig for lærere som skal sørge for at kunnskapen går videre.

I fjor kom det også en offentliggjøring av en undersøkelse hvor vi scoret lavt på nyutdannede læreres matematikkunnskaper, og sammenhengen ble helt klart satt med at det vi allerede så i grunnskolen, så vi på lærerutdanningen – vi gjør det dårligere i matematikk. Vi har fått en kjede som er negativt nedovergående på dette.

Høyre har foreslått en rekke tiltak: mer undervisningstimer i matematikk, etter- og videreutdanning av lærere, sørge for skjerpede opptak til lærerutdanningen, sterkere kompetansekrav til lærere. Alt dette har Arbeiderpartiet og regjeringen stemt ned. Mitt spørsmål til statsministeren er da: Hva har han tenkt å gjøre for å bryte den onde kjeden og løfte matematikkunnskapene i Norge?


Les hele debatten