Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er fornøyd med regjeringas innsats med å avskaffe fattigdommen etter å ha sittet med flertallsmakt i sju år

Datert: 21.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg er sikker på at statsministeren kanskje kjenner noen fattige også, men jeg tror ikke han er inhabil i forhold til å diskutere fattigdom. Da han tiltrådde, skulle han utrydde fattigdommen, avskaffe fattigdom. Etter sju år ved makta er dette det målet som regjeringa er lengst unna. Vi vet at 75 000 barn under 18 år i Norge lever i familier med vedvarende lav inntekt.

Jeg syns egentlig det var pinlig da finanskomiteen i går avga sin innstilling, der vi bruker 1 065 mrd. kr i 2013, og vi klarer ikke å kjempe mot fattigdom ved å bruke de midlene. Kristin Halvorsen sa en gang så klokt at dette handler om politisk vilje. Jeg gikk gjennom presseheftet til regjeringa, altså skryteboka, der man framstiller budsjettet for 2013 på alle de beste måtene man sjøl vil, og der finnes ordet fattigdom null ganger.

Venstre har foreslått en forpliktende opptrappingsplan f.eks. innenfor sosialhjelp og en rekke andre tiltak. Det mest konkrete som regjeringa står for i dette budsjettet, er at de stemmer mot alle forslagene som Venstre foreslår.

Så mitt spørsmål til statsministeren er: Er statsministeren fornøyd med regjeringas innsats med å avskaffe fattigdommen etter å ha sittet med flertallsmakt i sju år?


Les hele debatten