Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljøvernministeren

Om hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling av forvalterressurs for verneområdene i Nord-Troms, med bakgrunn i at det er tildelt felles forvalterressurs, tilsvarende 1 stilling, til tross for størrelse og til dels krevende geografi

Datert: 22.11.2012
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 28.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Nordreisa kommune og to landskapsvernområder i Kvænangen kommune dekker et areal på til sammen 1 179 kvadratkilometer. Til tross for størrelse og til dels krevende geografi, er verneområdene i Nord-Troms tildelt felles forvalterressurs, tilsvarende 1 stilling.

Hvilke kriterier ligger til grunn for tildeling av forvalterressurs, og vil statsråden revurdere deling av ressurs, slik at Reisa nasjonalparkstyre kan sikres en hel stilling til sitt omfattende arbeid?


Les hele debatten