Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt regjeringen er fornøyd med den mangelen på forutsigbarhet i markedet som norsk entreprenørbransje innen jernbaneteknikk opplever, og som i 2012 har medført oppsigelser, permisjoner og konkurser

Datert: 22.11.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): En samlet norsk entreprenørbransje innen jernbaneteknikk sier at markedet ikke fungerer tilfredsstillende. Det er særlig mangel på forutsigbarhet som bidrar til denne situasjonen som i 2012 har medført oppsigelser, permisjoner og konkurser.

Er regjeringen tilfreds med den forutsigbarhet markedet opplever?


Les hele debatten