Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan man kan styrke rusomsorgen i kommunene når de øremerkede midlene fjernes

Datert: 28.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mitt spørsmål går også til helse- og omsorgsministeren – og vi skal holde oss på rusfeltet.

I går gjorde stortingsflertallet et vedtak der de øremerkede rusmidlene til kommunene ble fjernet. Dette er penger som har gått til forebyggende arbeid – rett og slett bl.a. til utekontakten i noen kommuner. Dette er penger som har til gått til å få mennesker ut av rusproblemene sine, og det er penger som er gått til ettervern – rett og slett hjelp til å få orden i hverdagen.

Stortingsflertallet la altså disse midlene inn i kommunenes frie midler gjennom sitt vedtak i går, med beskjed om at kommunene kan bruke det til hvem de vil – dette til tross for at de som har skoen på, som kjenner hvor den trykker, ba om at disse midlene fortsatt skulle øremerkes. Og også til tross for at arbeiderpartirepresentanter – til og med ordførere fra store kommuner som Fredrikstad og Sarpsborg – har bedt om fortsatt øremerkede midler til rusomsorgen. Det er en grunn til at midler til rusomsorgen har vært øremerket.

Statsråden sa til representanten Per Arne Olsen, i et tidligere svar, at vi skal lytte til dem som er tett på folket – lytte til de som har ansvaret. Rusmisbrukerne selv ønsket øremerkede midler, fagorganisasjonene ønsket at disse midlene skulle være øremerket, og ordførerne ønsket at disse midlene skulle være øremerket.

Da er mitt enkle spørsmål til statsråden: Hva er det som har skjedd i 2012 med tanke på rusomsorgen, som gjør at de øremerkede midlene som nå er fjernet, og som ikke skal gå til rusomsorg, allikevel vil føre til at rusomsorgen blir styrket i kommunene i 2013?


Les hele debatten