Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er status for bruk av lokaler og utstyr etter at Nasjonalt folkehelseinstitutt har besluttet å avvikle sin vaksineproduksjon

Datert: 07.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Nasjonalt folkehelseinstitutt skal avvikle sin vaksineproduksjon. Spørsmålet er hva som skal skje med lokaler og utstyr som har vært brukt til formålet. Det er sannsynlig at disse vil være godt egnet infrastruktur for selskaper innen biomedisinsk virksomhet, for eksempel organisert gjennom SIVA. En slik løsning ville være i samsvar med tiltak beskrevet i Meld. St. 22 (2011-2012) "Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF". Daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lovet avklaring vedrørende bruk i løpet av høsten 2012.

Hva er status nå?


Les hele debatten