Spørretimespørsmål fra Lars Myraune (H) til samferdselsministeren

Datert: 07.12.2012
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Widerøe varsler at store avgiftsøkninger pålagt av Samferdselsdepartementet vil føre til reduksjon i flyrutetilbudet i Nord-Norge. De hevder at startavgiften økes med 24 pst., noe som gjør det umulig å opprettholde tilbudet i den nordlige landsdelen. Dette får svært alvorlige konsekvenser for de dette angår mest, og vil gjøre det vanskeligere å opprettholde bosetting og et aktivt næringsliv i nord.

Vil regjeringen vurdere å endre avgiftene slik at flyrutetilbudet kan opprettholdes i Nord-Norge?


Les hele debatten