Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om at Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i vedlikehold på bygg i universitets- og høyskolesektoren, og hvilke strakstiltak statsråden vil iverksette for å rette på dette

Datert: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Den nylig fremlagte rapporten fra Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i vedlikehold og store etterslep på reparasjoner på bygg i universitets- og høyskolesektoren, samt manglende system for slik oppfølging. Dårligst står det til med bygg som eies av institusjonene selv. En slik mangel på vedlikehold truer etterhvert kvaliteten på tilbudet til studentene og arbeidsforholdene for de ansatte.

Hvilke strakstiltak vil statsråden sette i verk for å rette på dette og utbedre bygningsmassen?


Les hele debatten