Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hva som gjøres for at de nye retningslinjene om tak på 85 pst. gjeld ved boliglån etterleves, med bakgrunn i at 93 pst. av alle startlån i 2011 ble gitt til boligkjøp med mer enn 85 pst. lånefinansiering

Datert: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Finanstilsynets tak på 85 pst. gjeld ved boliglån skal omfatte alle former for gjeld, også startlån fra Husbanken, slik statsråden sa i svaret på mitt spørretimespørsmål 28. november i år. Departementet har oppgitt i svar på budsjettspørsmål at 93 pst. av alle startlån i 2011 ble gitt til boligkjøp med mer enn 85 pst. lånefinansiering.

Er bildet endret med de nye retningslinjene fra 2012, og hva gjør eventuelt statsråden for å sørge for at retningslinjene etterleves?


Les hele debatten