Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Datert: 22.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "I Dagbladet 17. januar 1997 omtalar helseministeren Stortinget sitt vedtak om medisinar mot beinskjørhet på blå resept. Han seier mellom anna fylgjande:"Ingen har derimot vist hva man kan forhindre av beinbrudd og helseutgifter ved å brøyte og strø i gatene om vinteren".

Meiner statsråden at brøyting og strøing er tilstrekkelege tiltak for å førebyggja osteoporose?"


Les hele debatten